خواب نامه

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خواب‌نامه

عنوان عامِ مجموعۀ کتاب‌هایی در تعبیر و تفسیر خواب، به زبان‌های عربی و فارسی. برخی از این نوع کتاب‌ها عنوان خواب‌نامه دارند و برخی ندارند. آن‌چه در تمامی این خواب‌نامه‌ها پیش از هر چیز نمایان است، وجه نقلیِ آن‌هاست؛ به‌ویژه خواب‌نامه‌های متأخرتر که در آن‌ها مفاد و اندیشه‌های تعبیری جدید، کمتر راه داشته است و جز نقل گفته‌های معبّران متقدم، همچون ابن سیرین و ابراهیم کرمانی، کارِ افزوده‌ای در آن‌ها به‌چشم نمی‌آید. شماری از این خواب‌نامه‌ها با عنوان «خواب‌نامه» یا «تعبیر» آغاز می‌شوند، که به دنبال آن نام نویسنده یا کلمه یا کلماتی که معرف آن‌هاست می‌آید.