ریمیا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ریمیا

از علوم خمسۀ محتجبه، فن استخدام قوای مادی و آگاهی‌یافتن بر خواص مواد گوناگون طبیعی و درآمیختن آن‌ها به یکدیگر، بدان نحو که بیننده آثار خارق‌العاده‌ای ببیند و به تحیر بیافتد؛ بدان شعبده هم می‌گویند. ریمیا، به تبع درخواست‌های گوناگونِ مراجعه‌کنندگان، انواع گوناگون دارد و عوارض آن بر تن و روح آدمی بدخیم نیست؛ مقصد دوم کتاب اسرار قاسمی به ریمیا اختصاص دارد. نیز ← علوم خمسۀ محتجبه