زنجانی، قربانعلی (سهرورد ۱۲۳۵ـ کاظمین ۱۳۲۹ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زنجانی، قربانعلی (سهرورد ۱۲۳۵ـ کاظمین ۱۳۲۹ق)

فقیه شیعی ایرانی. وی مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت. سپس به عتبات عراق رفت و در نجف از مجالس درس شیخ مرتضی انصاری، شیخ راضی نجفی، شیخ حسن مامقانی و سیدحسین کوه کمره‌ای بهره‌مند شد. در ۱۲۸۱‌ق شیخ انصاری درگذشت و ملاقربان علی که به رتبۀ اجتهاد و مرجعیت رسیده بود به زنجان بازگشت. او در میان مردم از محبوبیت فراوان برخوردار بود و مقلدان بسیاری در آذربایجان و قفقاز داشت. ملاقربان علی فقیهی پارسا بود، از کسی چیزی نمی‌گرفت، زندگی بسیار ساده‌ای داشت و همسری نیز برای خود برنگزید. وی که مخالف دخالت علمای دین در کارهای سیاسی بود، با آغاز جنبش مشروطیت با آن به مخالفت برخاست و به دستور او، مریدانش سعدالسلطنه، حاکم زنجان را کشتند (۱۳۲۵‌ق). به دستور دولت مشروطه، جعفرقلی‌خان سردار بهادر بختیاری و یفرم خان به زنجان رفتند و شیخ را دستگیر و راهی تهران کردند، اما با رسیدن تلگراف آخوند خراسانی شیخ را از کرج به کاظمین فرستادند و او پس از چند سال در همان‌جا درگذشت.