سدهی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سِدِهي

 

از گويش‌هاي مركزي ايران، رايج در سدة اصفهان. گويش سدهي همراه گويش‌هاي گزي، كفروني و ورزنه‌اي، مجموعة گويش‌هاي جنوب غربي نواحي مركزي ايران را تشكيل مي‌دهد. مصوت‌هاي آن عبارت‌اند از: a e i o u ü و مصوت‌هاي بلند مربوط به آن‌ها. صامت‌ها همان صامت‌هاي زبان فارسي است. در سدهي تمايز جنس دستوري وجود ندارد. مضاف‌اليه پس از مضاف مي‌آيد و صفت بعد از موصوف، مانند valg sowz «برگ سبز». پسوند نكره‌ساز -i است. سدهي به گزي بسيار نزديك است. به جاي پيشوند در وجوه استمراري از پسوند -e استفاده مي‌شود. چند واژة سدهي: has «هشت»، و kuw «سگ».

 

50010800