سیمیا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سیمیا

از علومِ غریبه و یکی از علوم خمسۀ محتجبه. علم هماهنگ ساختن و آمیختن قوای ارادی با قوای مخصوص مادی است برای تحصیل قدرت، ازجمله تصرف در خیال مردم و تجسم‌بخشیدن به خیالات آن‌ها بدین معنی که ساحرِ سیمیادان، بسانِ هیپنوتیزم، به قوۀ نفسِ خود در نفسِ خواهنده نفوذ می‌کند و به نیروی تلقین، مناظری را در نظرِ او مجسم می‌کند. سیمیادانان برای حروف طبایعی مرموز قائل‌اند و هریک از حروف را رمزی برای یکی از طبایعِ منسوب به عناصرِ اربعه می‌دانند. براین سبب، از آن‌جا که اسماء از حروف منشعب می‌شوند، این طبایعِ مرموز در اسماء نیز ساری‌اند. سیمیادانان برآن بودند که با وقوف بر طبایعِ حروف می‌توانند در طبیعت و اشیای بیرونی تصرف کنند. نیز ← علوم خمسۀ محتجبه