طالوت

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طالوت
(یا: شائول) در قرآن، مردی از بنی‌اسرائیل، و پادشاه آن‌‌ها. در قرآن به زندگی شخصی او اشاره نشده است و فقط به جنگ او با جالوت و غلبۀ داود بر جالوت اشاره رفته است (← جالوت). نام طالوت در آیات ۲۴۸ و ۲۵۰ سورۀ بقره و قصۀ وی در آیات ۲۴۷ تا ۲۵۲ همین سوره آمده است. مفسران طالوت را لقب شائول، نخستین پادشاه بنی‌اسرائیل، دانسته‌اند که به‌دلیل بلندی قامتش به طالوت مشهور شد.