طبقه (موسیقی)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طبقه (موسیقی)
اصطلاحی در موسیقی قدیم ایران و معادل واژۀ دستگاه در موسیقی امروز. عبدالقادر مراغی در جامع‌الالحان در «باب مناسبات پرده‌ها و آوازات و شعبات» چنین آورده: «بدانک بدان که پرده‌ها و آوازها را با یکدیگر مناسبات‌ افتد ... و آن مناسبت گاه باشد که در یک طبقه بود یعنی هر دو در یک طبقه باشند و گاه در دو طبقه...». و در جایی دیگر در همان کتاب آورده است: «... دیگر خواننده باید که مرتبه و طبقۀ آهنگ خود را بداند و در مرتبه‌ای آهنگ گیرد که او را ممکن بود...». در قسمت اخیر طبقه به مفهوم گام و محدودۀ صوتی به‌کار رفته است.