ظرفیت (اقتصاد)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ظَرفیت (اقتصاد)(capacity)

در اقتصاد، حداکثر میزان تولید ممکن، در صورت به‌کار گرفتن حتی‌المقدور کامل همۀ منابع موجود در یک اقتصاد، صنعت یا بنگاه تولیدی. محدودیت ظرفیت ممکن است به‌سبب فقدان سرمایه‌گذاری و کمبود مهارت‌ها به‌وجود آید و ظرفیت مازاد نیز ممکن است ناشی از کمبود تقاضا باشد.