فال نخود

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فال نخود

از انواع فالگیری. ۴۱ عدد نخود را چشم‌بسته به تصادف به سه بخش تقسیم می‌کنند و پیش از آن‌که چشم بگشایند، یکی از آن سه بخشِ منقسم را برمی‌گزینند. چشم‌ها را باز می‌کنند و نخودهای بخش برگزیده را به گروه‌هایی از مضربِ چهار بخش می‌کنند و اگر این نخودها افزوده‌ای بر مضربِ چهار داشت، آن را در یک ستون قرار می‌دهند. آن‌گاه دو بخشی را که به کناری نهاده بودند با هم مخلوط و عمل پیشین را باری دیگر دقیقاً به‌همان ترتیب پیش تکرار می‌کنند و باز اگر نخودی اضافه ماند، آن را در ستون افزوده‌ها قرار می‌دهند. عمل را تا هنگامی‌که جمع باقی‌ماندۀ نخودها از چهار کمتر باشد، ادامه می‌دهند. اگر تعداد نخودهای نخستین باقی‌ماندۀ به ستون‌شده از باقی‌مانده‌های دیگر بیشتر باشد، فال نیک آمده و اگر کمتر باشد بد آمده است. نتیجه‌گیری دیگر این فال به تعداد نهایی نخودهای باقی‌مانده بستگی دارد؛ یک نخودِ باقی‌مانده نشانۀ مسافرت، دو نخود نشانۀ ازدواج، سه نخود نشانۀ تولد و چهار نخود نشانۀ ثروت است.