لیمیا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لیمیا
از علومِ غریبه و یکی از علوم خمسۀ محتجبه. علمی که از کیفیت تأثیرات ارادی فرد در صورت اتصالش به ارواح متعالی ازجمله ارواحی که موکل ستارگان هستند، بحث می‌کند و چون این ارواح موکل بر حوادث زمینی هستند، با اتصال به آن‌ها یا تسخیر آن‌ها می‌توان حوادثی خاص پدید آورد و یا آن‌ها را پیشگویی کرد. نحوۀ اتصال با اجنه و تسخیر آن‌ها نیز در این علم آمده است و به آن علم تسخیرات می‌گویند. نیز ← علوم خمسۀ محتجبه