مآثر رحیمی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

مَآثِرِ رحیمی
نوشتۀ ملا عبدالباقی نهاوندی، کتابی‌ به‌ فارسی‌ در شرح احوال میرزا عبدالرحیم‌خان و تاریخ هندوستان‌ (تألیف‌ ۱۰۲۵ق). این‌ کتاب‌ در یک‌ مقدمه‌ (نسب‌ آبا و اجداد عبدالرحیم‌‌خان‌ خاصه‌ بیان‌ سبب‌ عزیمت‌ ایشان‌ به‌ هندوستان‌)، چهار فصل‌ (دربارۀ‌ پدر، اولاد و اخبار خود عبدالرحیم‌‌خان‌) و یک‌ خاتمه‌ (در اخبار علما، شعرا، سپاهیان‌ و... بارگاه‌ او) نوشته‌ شده‌ است‌. کتاب‌ دارای‌ نثری‌ روان‌ و سلیس‌ است‌ و مؤلف‌ در تهیه‌ کتاب‌ از آثاری‌ همچون مطلع‌ السعدین‌، حبیب‌السیر، روضة‌الصّفا، تاریخ‌ گزیده‌، اکبر نامه‌، ظفرنامه‌، طبقات‌ اکبری‌ بهره‌ برده‌ است‌. کتاب‌ براساس‌ نسخه‌ای‌ که‌ به‌ رؤیت‌ و توشیح‌ مؤلف‌ رسیده‌ و دارای‌ اصلاحات‌ و حواشی‌ خود اوست‌، به‌ کوشش‌ محمد هدایت‌ حسین‌ به‌چاپ‌ رسیده‌ است‌ (کلکته‌، ۱۹۱۰).