هال، مارشال (۱۷۹۰ـ۱۸۵۷)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هال، مارْشال (۱۷۹۰ـ۱۸۵۷)(Hall, Marshall)

هال، مارْشال

پزشک و فیزیولوژیست انگلیسی. انقباض‌های ارادی ماهیچه‌ها را از انقباض‌های غیرارادی، بازتاب‌ها[۱] متمایز کرد و نشان داد طناب نخاعی[۲] فقط تنۀ عصبی غیرفعال نیست، بلکه پیام‌های ارادی را از مغز به اندام‌ها و پیام‌های حسی را از اندام‌ها به مغز منتقل می‌کند. شهرت هال بیشتر به‌سبب تحقیقاتش در زمینۀ دستگاه عصبی قورباغه است. او نشان داد که اگر نخاع قورباغه در نقطه‌ای بین اندام‌های جلو و عقب قطع شود، حیوان قادر به حرکت‌دادن ارادی اندام‌های جلویی خواهد بود، ولی نمی‌تواند اندام‌های عقبی‌اش را ارادی حرکت دهد. علاوه براین، نشان داد که با تحریک حیوان می‌توان اندام‌های عقبی را به‌صورت مصنوعی به‌حرکت درآورد، ولی عضو برای هر تحریک[۳] فقط یک‌بار حرکت می‌کند. این حرکات ناشی از انقباض بازتابی (غیرارادی) عضلات‌اند. در این حالت، حیوان درد ناشی از محرک وارد‌شده به اندام‌های عقبی را حس نمی‌کند. هال از این آزمایش‌ها نتیجه گرفت که دستگاه عصبی از تعدادی چرخۀ بازتاب[۴] تشکیل شده است. برای پدیدآمدن الگوهای حرکتی در نخاع سالم، این چرخه‌ها از طریق راه‌های عصبی صعودی و نزولی هماهنگ می‌شوند. به‌علاوه، هال نشان داد که تحریک نخاع از راه عصب حسی[۵] تأثیراتی خارج از قطعۀ کالبدشناختی[۶] آن عصب نیز درپی خواهد داشت. هال در بسفورد[۷] زاده شد. در دانشگاه ادینبورگ[۸] درس خواند و در ۱۸۲۲، دانشنامۀ دکترا گرفت. در مقام پزشک در ناتینگم و سپس در لندن آزمایش‌هایی در زمینه‌های گوناگون فیزیولوژی، از جمله دستگاه گردش خون و تنفس، صورت داد. شهرت او بیشتر به‌سبب آزمایش‌هایش در زمینۀ دستگاه عصبی قورباغه است.

 


  1. reflexes
  2. spinal cord
  3. stimulus
  4. reflex arc
  5. sensory nerve
  6. anatomical segment
  7. Basford
  8. University of Edinburgh