تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ ‏۰۰:۱۸
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۱۳  جفنه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۷  جوف‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۰). . [Reza rouzbahani‏ (۹×)]
     
‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۸۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

نو    ‏۰۹:۳۲  جوف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳٬۳۵۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «جوف (استان) استانی در شمال یمن. استان جوف به مرکزیت شهر حزم در شمال یمن و شمال...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۹ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۰۶:۵۷  ججیانگ‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۸۰). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۶:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۲۹  جتسیمانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۶:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۵ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۰۷:۴۰  جبل پور‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۲۳  جبل الشرقی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)