کابه، اتین (۱۷۸۸ـ۱۸۵۶)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

کابِه، اتیِن (۱۷۸۸ـ۱۸۵۶)(Cabet, Étienne)

آرمان‌خواه۱، اصلاح‌طلب۲، و نویسندۀ فرانسوی. در رمانس۳ آرمان‌گرایانۀ سفر به ایکاری۴ (۱۸۳۹) کلیات طرح مفصلی را برای پی‌ریزی جامعه‌ای جدید عرضه کرده است؛ طرحی که خود آن را آموزۀ ایکاریایی۵ می‌خواند. در ۱۸۴۹ به امریکا رفت تا به اجتماعی آرمان‌خواه بپیوندد که پیروان امریکایی او در شهر متروکۀ نووو۶، از شهرهای مورمون‌مذهبِ۷ ایلینوی۸، تشکیل داده بودند. کابه در دیژون فرانسه به‌دنیا آمد، در رشتۀ حقوق تحصیل کرد، و در ۱۸۳۱ از اعضای تندروی مجلس نمایندگان فرانسه۹ شد. در ۱۸۳۳ نشریۀ پوپولر۱۰ را دایر کرد، که از آرمان‌های طبقۀ کارگر۱۱ پشتیبانی می‌کرد. به‌‌سبب برخی مقالاتش تحت تعقیب دولت قرار گرفت (۱۸۳۴) و متعاقب آن به انگلستان تبعید شد. شخصیتی خودرأی داشت و به‌همین علت بسیاری از پیروانش از وی روگرداندند. در ۱۸۵۶ به سنت لوئیسِ۱۲ میسوری رفت و اندکی بعد درگذشت. پس از وی اجتماعات ایکاریاییِ۱۳ دیگری نیز تشکیل شدند که تا ۱۸۹۵ همه ازمیان رفتند.

Utopian

social reformer romance Voyage en Icarie Icarian doctrine Nauvoo Mormon Illinois French Chamber of Deputies Le Populaire working class St Louis Icarian colonies