کاترین آراگونی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

کاتْرینِ آراگونی (۱۴۸۵م ـ۱۵۳۶)(Catherine of Aragon)

کاتْرينِ آراگوني

نخستین همسر هنری هشتم۱ از ۱۵۰۹ تا ۱۵۳۳ و مادر مری اول۲. در ۱۵۰۱ با شاهزاده آرتور۳، برادر بزرگ‌تر هنری، ازدواج کرد و پس از مرگ آرتور در ۱۵۰۲، نامزد هنری شد و با جلوس هنری بر تخت سلطنت با او ازدواج کرد. کاترین نتوانست فرزند ذکوری برای ولایتعهدی به‌دنیا آورد و هنری بدون تأیید پاپ او را طلاق داد و همین رویداد به عامل اصلی اصلاحات دینی۴ در انگلستان تبدیل شد. کاترین در شهر آلکالا دِ اِنارِس۵ زاده شد. کوچک‌ترین دختر فردیناند و ایزابل۶، پادشاه و ملکۀ اسپانیا، بود. پس از مرگ شاهزاده آرتور، در اوج تنگدستی در انگلستان ماند تا این که در ۱۵۰۹ با هنری ازدواج کرد. از شش فرزندی که کاترین به‌دنیا آورد فقط مری زنده ماند. هنری هشتم، که برای جانشینی خود فرزند پسر می‌خواست، در ۱۵۲۶، هنگامی که کاترینِ سالخورده دیگر نمی‌توانست فرزندی به‌دنیا آورد، الغای ازدواجشان را خواستار شد. زمانی که پاپ خواست موضوع به او ارجاع داده شود، هنری هشتم با آن بولین۷ ازدواج کرد و سپس در ۱۵۳۳ از تامس کرنمر۸، اسقف اعظم کنتربری، حکم لغو ازدواج با کاترین را دریافت کرد. جنبش اصلاحات دینی از پی‌آمدهای این واقعه بود. کاترین تا فرارسیدن مرگش گوشۀ عزلت اختیار کرد.Henry VIII Mary I Prince Arthur Reformation Alcalá de Henares Isabella Anne Boleyn Thomas Cranmer