کرنش

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کُرْنِش (strain)

در علم مواد، میزان تغییرشکل جسم درپی اِعمال نیروی تغییرشکل‌دهنده یا تنش[۱] است. این کمیت را به‌صورت نسبت میزان کشیدگی یا فشردگی جسم (تغییر طول، تغییر سطح یا تغییر حجم) به ابعاد اولیۀ آن نشان می‌دهند (← هوک،_قانون). ازجمله، کُرنش خطی[۲] را از تقسیم تغییر طول جسم بر طول اولیه‌اش به‌دست می‌آورند.

 


  1. stress
  2. linear strain