نمایش مبدأ برای غیلانی، عمر بن علی (آغاز قرن ۶ق)

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به غیلانی، عمر بن علی (آغاز قرن ۶ق).