ابن حایک همدانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ابن حائِک همدانی (صنعا ۲۸۰ـ ح ۳۳۸ق)

(ابومحمد حسن بن احمد بن یعقوب) نسب‌شناس، جغرافی‌دان، عالم علوم طبیعی، و شاعر عرب. بخش‌هایی از این‌ آثار او باقی مانده است: الاکلیل در تاریخ جنوب عربستان؛ صفه‌جزیرة‌العرب در جغرافیا و جغرافیای طبیعی جنوب عربستان، سرائرالحکمه فی علم‌النجوم، و کتاب الجوهرتین العتیقتین که نخستین مأخذ عربی دربارۀ فلزات است. تأثیر فرهنگ ایرانی و یونانی در آثار او مشهود است.