تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱ دسامبر ۲۰۲۱ ‏۰۵:۵۹
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱ دسامبر ۲۰۲۱

     ‏۰۵:۵۵  کورل، فرانسوا (۱۸۵۴ـ۱۹۲۸) تفاوتتاریخچه −۷۲ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۵:۴۰  کورتیز، مایکل (۱۸۸۸ـ۱۹۶۲) تفاوتتاریخچه +۱۴۶ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۵:۳۵  کورتولین، ژرژ (۱۸۵۸ـ۱۹۲۹)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۶۶ [Nazanin‏ (۳×)]
     
‏۰۵:۳۵ (فعلی | قبلی) +۷۵ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۵:۳۱ (فعلی | قبلی) −۷ Nazanin بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۵:۳۱ (فعلی | قبلی) −۲ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۵:۳۵ سیاههٔ بارگذاری‌ها Nazanin بحث مشارکت‌ها پرونده:35347100-1.jpg را بارگذاری کرد ‏

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۲۰:۱۷  امیرحسین خورشیدفر‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۲۴۰ [Reza rouzbahani‏ (۵×)]
     
‏۲۰:۱۷ (فعلی | قبلی) ۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۰:۱۲ (فعلی | قبلی) +۶۸ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۵۶ (فعلی | قبلی) ۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۵۵ (فعلی | قبلی) +۱۳۳ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۵۳ (فعلی | قبلی) +۳۹ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها
     ‏۲۰:۱۷  علیرضا خورشیدفر تفاوتتاریخچه Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۰:۱۲  (سیاههٔ بارگذاری‌ها) [Reza rouzbahani‏ (۱۳×)]
     
‏۲۰:۱۲ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042148156- 2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۵:۲۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042163551.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۱۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042152270- 7.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۱۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042152270- 6.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۱۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042152270- 5.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۰۹ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042152270- 4.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۰۸ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042152270- 3.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۰۸ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042152270- 2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۰۷ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042152270.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۵۴ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:256978412365.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۵۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2580147032.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۴۸ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:549885321456.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۴۷ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2589741364.jpg را بارگذاری کرد ‏
نو    ‏۱۶:۲۴  تجربه الاحرار و تسلیه الابرار‏‏ ۱۲ تغییر تاریخچه +۶٬۸۴۵ [Reza rouzbahani‏ (۱۲×)]
     
‏۱۶:۲۴ (فعلی | قبلی) Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۱۹ (فعلی | قبلی) +۲۴ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۱۹ (فعلی | قبلی) +۱۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۱۶ (فعلی | قبلی) +۱۶۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۱۳ (فعلی | قبلی) +۲۸۸ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۵۵ (فعلی | قبلی) +۶۳ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۴۴ (فعلی | قبلی) +۳٬۶۰۵ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۳۴ (فعلی | قبلی) +۲۵۹ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۲۱ (فعلی | قبلی) +۱۹۸ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۱۹ (فعلی | قبلی) +۳۹۳ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۰۸ (فعلی | قبلی) +۸۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۱۵:۰۶ (فعلی | قبلی) +۱٬۷۵۵ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «تجربةالاحرار و تسلیةالابرار کتابی تاریخی و تذکره‌گونه از عبدالرزاق دُنبلی...» ایجاد کرد برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۳:۵۵ سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله 92.114.16.88 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#05f5c48... در مکتب شیکاگو (معماری)
     ‏۱۱:۵۵  فهرست فیلمهای سینمای ایران در سال 1351‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۹۸۹ [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) +۱۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) +۲۳۸ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) +۷۴۱ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۲۴  محمد ناصر خان قاجار دولو ظهیرالدوله تفاوتتاریخچه −۴ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۲۶  کوک، جورج (۱۷۵۶ـ۱۸۱۲) تفاوتتاریخچه +۸۲۸ Nazanin بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۹:۲۵  کوپو، ژاک (۱۸۷۹ـ۱۹۴۹) تفاوتتاریخچه +۸۲۸ Nazanin بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۹:۲۵  کوپه، فرانسوا ـ ادوار ژوآشم (۱۸۴۲ـ۱۹۰۸) تفاوتتاریخچه +۸۲۹ Nazanin بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۹:۲۴  کونی، ری (۱۹۳۲)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۸۳۱ [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) +۸۲۸ Nazanin بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۹:۲۳  کولن دارلوویل، ژان فرانسوا تفاوتتاریخچه +۸۲۹ Nazanin بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۹:۱۳  فهرست فیلمهای سینمای ایران در سال 1352‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۸۴۰ [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۱۳ (فعلی | قبلی) +۸۳۷ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری