تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۴ مارس ۲۰۲۱ ‏۰۲:۴۵
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۳ مارس ۲۰۲۱

نو    ‏۲۰:۳۸  خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۰۴۷). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۲۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۲۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۸۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مصرع آغازین یکی از غزل‌های دیوان حافظ، با مطلع خمی که ابروی شوخ تو در کمان ان...» ایجاد کرد)
     ‏۱۸:۱۰  حسین انصاریان‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۱۳۴). . [Shahraabi‏ (۱۲×)]
     
‏۱۸:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۶). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۶). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۰۹). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۸:۰۶  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Nazanin‏؛ Shahraabi‏ (۲×)؛ Reza rouzbahani‏ (۲×)؛ Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۰۶ . . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:حسین انصاریان 3.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۸:۰۵ . . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:حسین انصاریان .jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۱۸ . . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042155524.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۰۷ . . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042155519.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۰۳ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:22017000.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۳۹ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:22003800.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۲۲ . . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042153708.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۷:۵۴  علی انصاریان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۶:۳۹  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [92.114.16.91‏؛ 79.175.138.130‏]
     
‏۱۶:۳۹ . . 92.114.16.91 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05dfe3d... در لندن، جک (۱۸۷۶ـ۱۹۱۶)
     
‏۱۳:۳۲ . . 79.175.138.130 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05dfe12... در توان (فیزیک)
     ‏۱۱:۲۵  رابرتس، فردریک‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۳۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۲  رابرت از گلاستر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۹). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۱  دیویس، ریچارد هاردینگ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۹). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۴۵  در سینمای زندگی‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۰۰۴). . [Reza rouzbahani‏ (۶×)]
     
‏۰۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۹:۴۴  ظلمات عدالت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۳). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به در سینمای زندگی) (برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید، ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۹:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد صفحه خالی)
     ‏۰۹:۱۶  دلشاد خاتون (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۱۱  رازهای سرزمین من‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۸۵). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۰۹:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۸۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۱۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۰۰  رابعه‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۲۷). . [Reza rouzbahani‏ (۶×)]
     
‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۸۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۲۳  کریر، گاسپاردو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۱۳  کری، تامس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)