تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۴:۰۳
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۸:۱۸ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 188.229.116.18 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05c91f9... در لایه اپلتون

‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۴۶  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [92.114.16.88‏؛ 92.114.16.85‏؛ 2.146.0.4‏]
     
‏۱۲:۴۶ . . 92.114.16.85 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05c9064... در القای مغناطیسی
     
‏۱۰:۲۷ . . 92.114.16.88 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05c9044... در شیمیوسنتز
     
‏۰۸:۰۰ . . 2.146.0.4 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05c9023... در شارتیه، آلن (۱۳۸۵ـ۱۴۳۳م)
نو    ‏۰۹:۲۸  قانون زور‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۸۷). . [Mohammadi1‏ (۹×)]
     
‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۸:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۱۵۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «قانون زور   force bill عنوانی معمول برای چندین قانون در تاریخ امریکا، به ویژه قان...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۰۵  مکلین، الیستر (۱۹۲۲ـ۱۹۸۷)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۱۸). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۶). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۰۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)؛ Aeen‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۰۵ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:38383700.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۴۸ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:11653000.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۴۴ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:11523400.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۱۵ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:38369700.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۰۹ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:38382300-2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۹:۰۳  میرزا احمد تبریزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۵۸  اکهارت، روبرت (تبریز ۱۳۱۴ـ۱۳۷۳ش)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۹). . [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۵۵  اوهانیان، آوانس (عشق آباد ۱۲۷۹ـ۱۳۴۰ش)‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳۸). . [Reza rouzbahani‏ (۵×)]
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۹۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۴۵  امینی، احمد (تهران ۱۳۳۰ش)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۹). . [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۸:۳۴  Force bill‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به قانون زور) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو    ‏۰۸:۳۲  قافیه مصنوع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «قافیه مصنوع <br> رجوع شود به :قافیه ناقص» ایجاد کرد)
     ‏۰۸:۳۰  مکدونالد، جورج (۱۸۲۴ـ۱۹۰۵)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۹۱۸). . [Aeen‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷۷). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۵۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۸:۳۰  قافیه ناقص‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۳۵۷). . [Mohammadi1‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۷). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۲۳۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «قافیۀ ناقص   half-rhyme (یا قافیۀ مصنوع) قافیه‌ای در شعر که در آن صامت‌ها همسان و...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۱۸  مکالرز، کارسون (۱۹۱۷ـ۱۹۶۷)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۸۲). . [Aeen‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴۱). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۸:۱۲  Half-rhyme‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به قافیه ناقص) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۰۸:۱۰  مک گاهرن، جان (۱۹۳۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۸:۰۷  فیلیپس، کاریل‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۹۱). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۸۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۰۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فیلیپس، کاریل (1958 ـ  )   Phillips, Caryl داستان‌سرا و نمایشنامه‌نویس هندی غربی‌تب...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۷:۵۷  Phillips, Caryl‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به فیلیپس، کاریل) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۰۷:۲۹  کوهن، لیونارد (۱۹۳۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)