تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ ‏۱۶:۰۷
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۵۱  تغذیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۹  تعویض خون‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۸  تعمیم (ریاضیات)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۸  تعمیم (روان شناسی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۱  تعمیر و نگهداری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۰  تعمیدگاه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۰  دونالد اولدینگ هب‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲۰). . [Shahraabi‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۰  تعمید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۰  تعلیمات دینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۰  تعلیق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۹  تعفین حسن لبه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۹  تعزب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۹  تعریق (گیاه شناسی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۸  تعریق (جانور شناسی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۸  تعریف (ریاضیات)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۸  تعرق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۷  تعاونی کشاورزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۷  تعالی گرایی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۵  تعارض احکام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۵  تعادل هاردی ـ واینبرگ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۵  تعادل نش‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۵  تعادل شیمیایی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۴  جوی گیلفورد‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۷). . [Shahraabi‏ (۵×)]
     
‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۲۰). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۴  تعادل اسید و باز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۴  تعادل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۴  تطورگرایی چندخطی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۳  تطوان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۳  تطابق‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷). . [Nazanin‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۳  تضعیف مکعب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۲۸  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Shahraabi‏؛ Aeen‏]
     
‏۱۱:۲۸ . . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:جوی گیلفورد.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۰۹ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042149800.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۱:۰۹  یایویی کوساما‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۸۵). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۹  دبورا آیزنبرگ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۹  بارت، جان سیمونز (1930)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۲۶). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۰  تصویر ماهواره ای‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۵۹  تصویرگرایی (عکاسی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۹  تصویرگرایی (ادبیات)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۸  تصویر سایه نما‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۷  تصویر دوریان گری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۶  وکسلر، دیوید (۱۸۹۶ـ۱۹۸۱)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹۹). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۴  تصویرپردازی با رنگ های کاذب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۲  تصویرپردازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)