تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰ ‏۰۹:۱۰
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲ دسامبر ۲۰۲۰

نو    ‏۰۹:۰۷  Livermore Valley‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از لیورمور، درّه به لیورمور، دره) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
نو    
‏۰۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به لیورمور، درّه) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو    ‏۰۹:۰۶  لیورمور، دره‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۱۱). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
نو    
‏۰۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «لیورمور، درّه  Livermore Valley درّه‌ای در کالیفرنیا<ref>Clifornia</ref> و محل استقرار آزما...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۸:۴۰  لوتون، وال‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۵۴۸). . [Nazanin‏ (۵×)]
     
‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
نو    
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «لوتون، وال (1904ـ1951) Lewton, Val (نام اصلی: ولادیمیر ایوان لفنتون<ref>Vladimir Ivan Leventon</ref>)...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۳۹  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۳۹ . . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042157951.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۷:۵۹ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:12345678.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۷:۵۵ . . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042157941.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۷:۳۱ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:42169500.jpg را بارگذاری کرد ‏
نو    ‏۰۸:۳۳  Lewton, Val‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به لوتون، وال) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۰۸:۳۲  فیلم درجه دو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۸:۳۲  ترسابچه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۳). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ترسا) (برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید، ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد صفحه خالی)
نو    ‏۰۸:۳۱  ترسا‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۰۸۹). . [Reza rouzbahani‏ (۷×)]
     
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۸:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۲۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ترسا اصطلاحی عرفانی و استعاری رایج در متون عارفان فارسی، به‌ویژه متون منظوم...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۸:۰۲  تخته سیاه‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۴۱). . [Reza rouzbahani‏ (۹×)]
     
‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۵۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «عنوان فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سمیرا مخملباف، تولید سال 1378ش. پس از سمیر...» ایجاد کرد)
     ‏۰۷:۵۶  لینزی، ویچل‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۷). . [Nazanin‏ (۳×)]
     
‏۰۷:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۴۲  تاویل (موسیقی)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۰). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۳۷  تاریخ و آگاهی طبقاتی‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۷۴). . [Reza rouzbahani‏ (۷×)]
     
‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۲۸  لوس، کلر بوت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۲۷  لودر، هری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۲۷ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 79.175.138.131 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05d8896... در محسن روشن
     ‏۰۷:۲۶  لنیا، لوته‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۲۵  لنگتری، لیلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)