تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۱ ‏۱۴:۴۶
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۰:۰۲  آقایف، عسگر (۱۹۴۴)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴۳). . [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۹:۵۷  امیر خسرو دارایی‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۷۴۱). . [Shahraabi‏ (۱۵×)]
     
‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۴). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «امیر خسرو دارایی» ایجاد کرد)
     ‏۰۹:۵۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Mohammadi1‏؛ Shahraabi‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۵۷ . . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:امیر خسرو دارایی.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۹:۵۶ . . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:10152500.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۷:۱۸ . . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:عبدالله میرزا.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۹:۴۴  آفتاب نگار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۹:۳۷  رضاخان‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۳). . [Shahraabi‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «رضاخان رجوع شود به: رضاشاه پهلوی» ایجاد کرد)
     ‏۰۹:۳۴  میرزا کوچک جنگلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۳۰  آفت ۲‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۲۱  آفتابگردان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۹:۱۷  Anolis‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۷). . [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به آفتاب پرست امریکایی) (برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید، ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «یبی» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۱۵  آفتاب پرست (گیاهان)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴). . [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۰۳  رحیم نوروزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۲۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۰۳  آزتک، تمدن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۵۵  آزبورن، جان جیمز (۱۹۲۹ـ۱۹۹۴)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۷۲). . [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۴۰  رحمتی، اکبر (تهران ۱۳۲۸ش)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۷:۲۷  عبدالله خان‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶۲). . [Shahraabi‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «عبدالله خان» ایجاد کرد)
     ‏۰۷:۲۲  آرژانتین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۹  دارای قاجار، عبدالله (۱۱۷۵ـ تهران ۱۲۳۲ش)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲۸). . [Shahraabi‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۶). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۵  آچیمپونگ، ایگناتیوس کوتو (۱۹۳۱ـ۱۹۷۹)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۳). . [Mohammadi1‏ (۴×)]
     
‏۰۷:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۰۶  آچه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۹۱). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)