تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۴ آوریل ۲۰۲۰ ‏۲۳:۵۰
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۴ آوریل ۲۰۲۰

     ‏۲۱:۲۳  آدم برفی (فیلم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۱:۲۳  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۲۱:۲۳ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042152326.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۲۱:۰۹ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042152334.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۲۰:۵۸ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:10035400.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۲۱:۱۰  آتش بس (فیلم)‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳۶). . [Reza rouzbahani‏ (۵×)]
     
‏۲۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۵۸  آتش بدون دود‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۰). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۵۱  سلطان قلبها (فیلم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۲۰  متری شیش و نیم‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۱). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۲۰:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۱۶  مطرب (فیلم)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۸۱). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۲۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۰۸  هزارپا (فیلم)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۰). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۲۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۰۶  افق (فیلم)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۰). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۲۰:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۰۴  افعی (فیلم)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۶). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۲۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۰۲  چارچنگولی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۵۴). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۲۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۵۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۹:۵۹  اخراجیها‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۸). . [Reza rouzbahani‏ (۷×)]
     
‏۱۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۹:۵۰  آکواریوم (فیلم)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۰). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۱۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۹:۴۸  کما (فیلم)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۰). . [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۱۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)