تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ اوت ۲۰۱۹ ‏۲۰:۴۲
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۷ اوت ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۰۳  کاوشگری، تاریخچه‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۳۴). . [Nazanin‏ (۴×)]
     
‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۵۹  بریل، آبراهام (۱۸۷۴ـ۱۹۴۸)‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۷۶). . [Shahraabi‏ (۱۰×)]
     
‏۰۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۰). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۵۳  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Shahraabi‏؛ Reza rouzbahani‏ (۷×)]
     
‏۰۸:۵۳ . . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:آبراهام بریل.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۵۷ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Roz.mozafari2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۵۵ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Roz.mozafari.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۴۶ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Roz.hafez nazeri.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۴۲ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Roz.khodadadi.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۳۹ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Roz.asar.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۳۰ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Roz.sherve.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۲۵ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Roz.kazemi.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۷:۱۶ (سیاههٔ اختیارات کاربر) . . Erfan (بحث | مشارکت‌ها) دسترسی Lerogp را از گروه (هیچ) به سرویراستار تغییر داد ‏
نو    ‏۰۷:۰۵  علي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Lerogp (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «يک متن مثال ساده براي آزمايش است.» ایجاد کرد)
     ‏۰۷:۰۵  کاوشگرهای ویجر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۹۸). . [Nazanin‏ (۳×)]
     
‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۰۲ (سیاههٔ ایجاد کاربر) . . حساب کاربری Lerogp (بحث | مشارکت‌ها) ایجاد شد ‏
     ‏۰۶:۵۸  معصومه مظفری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۸). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۵۱  کاوشگر ماه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۹). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۶:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۴۷  کاوشگر فضایی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲۳). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۴۲  رضا خدادادی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۳۹  ناصر عصار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۳۴  کاوشگر پایونیر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۵). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۶:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۳۱  عربعلی شروه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۲۷  کاوردیل، مایلز (۱۴۸۸م ـ۱۵۶۸)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۱). . [Nazanin‏ (۴×)]
     
‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۶  هوشنگ کاظمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۲۶  کاوروف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۶  کاوری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۵  کاورین، ونیامین (۱۹۰۲ـ۱۹۸۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۴  کاوشگاه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۴  کاوشگر اینترنت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۳  وارطان هوانسیان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)