تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۰:۱۵
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۰۸:۱۹ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 92.114.16.85 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05ccb60... در جام خسرو
     ‏۰۷:۲۰  کنت دو مونت کریستو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۲۰  کمدی انسانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۹  کلیما، لادیسلاف (۱۸۷۲ـ۱۹۲۸)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۷). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۸  کلیما، ایوان (۱۹۳۱)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵). . [Aeen‏ (۳×)]
     
‏۰۷:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۷۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۸  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Aeen‏ (۶×)]
     
‏۰۷:۱۸ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:42141400.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۲۱ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042153757.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۱۹ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35216900.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۰۱ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35206400.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۵:۵۹ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042153704.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۵:۳۹ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35199100.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۷:۱۳  کلبه هندی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۷). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۲  کلبه عمو توم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۱  کلاول، جیمز (۱۹۲۴ـ۱۹۹۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۲۲  کلاهان، مورلی ادوارد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۲۰  کریوکوف، فیودور (۱۸۷۰ـ۱۹۲۰)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۷۸). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۶). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۱۳  کریون، وسلی ارل (۱۹۳۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۶). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۱۲  کرین، استیون (۱۸۷۱ـ۱۹۰۰)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۰۸  کریستوا، یولیا (۱۹۴۱)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۱). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۰۱  کری، جویس (۱۸۸۸ـ۱۹۵۷)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۰۰  کرونین، آرچیبالد جوزف‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۰). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۴۷  کرودنر، بارونس باربارا (۱۷۶۴ـ۱۸۲۴)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۶). . [Aeen‏ (۳×)]
     
‏۰۵:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۳۸  کرواک، جک (۱۹۲۲ـ۱۹۶۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳۱). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۸:۳۸  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [92.114.16.91‏؛ 79.175.138.130‏]
     
‏۱۸:۳۸ . . 79.175.138.130 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05ccaa4... در پونه کوهی
     
‏۰۹:۴۷ . . 92.114.16.91 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05cca2b... در بانشی
     ‏۱۱:۰۴ (سیاههٔ ایجاد کاربر) . . حساب کاربری Payam100 (بحث | مشارکت‌ها) ایجاد شد ‏
     ‏۰۸:۴۹  قانقاریا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۳). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۰۰  حاج شیخ محمد باقر کافی بهاری همدانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۵۵  کرواک، جک (۱۹۲۲ـ۱۹۶۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۵۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Aeen‏ (۵×)]
     
‏۰۶:۵۵ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35197500.png را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۲۷ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35188000.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۲۳ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35177100.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۱۸ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35168400.png را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۵:۲۹ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042153645.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۶:۳۰  کرلژا، میروسلاف (۱۸۹۳ـ۱۹۸۱)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۴۷). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۴). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۲۶  کربی، ویلیام (۱۸۱۷ـ۱۹۰۶)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۷۴). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۲۲  کراشفسکی، یوزف ایگناتسی (۱۸۱۲ـ۱۸۸۷)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲۶). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳۷). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۳۳  کدر، ویلا (۱۸۷۳ـ ۱۹۴۷)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۵۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۳۰  کتاب جنگل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۲۹  کبل، جیمز برنچ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۲۰  سید برهان الدین قدسی خلخالی تبریزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)