تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲ اوت ۲۰۲۱ ‏۲۱:۲۵
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲ اوت ۲۰۲۱

     ‏۰۹:۴۲  آووگادرو، آمادیو (۱۷۷۶ـ۱۸۵۶)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۱۶ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) +۷۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) +۳۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۴۰  (سیاههٔ بارگذاری‌ها) [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۴۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها پرونده:10268400.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۳۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها پرونده:10267400-1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۸:۲۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها پرونده:10267300-1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۹:۲۲  آووکادو‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۵ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۲۱ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۲۰  آوواکوم تفاوتتاریخچه +۳۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۱۴  ارتدوکس تفاوتتاریخچه +۱۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۱۲  آوند چوبی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۲۰ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۱۲ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۱۲ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۱۱ (فعلی | قبلی) +۱۱۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۰۳  آوناریوس، ریشارد (۱۸۴۳ـ۱۸۹۶)‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۸۲۰ [Mohammadi1‏ (۵×)]
     
‏۰۹:۰۳ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۰۳ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۰۳ (فعلی | قبلی) +۷۸۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) −۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) +۴۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۵۰  آولینو، شهر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۹ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) +۴۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۴۹  آولینو، استان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۱ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) +۴۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۴۳  آولیاندا، نیکلاس (۱۸۳۷ـ۱۸۸۵)‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۷۴۸ [Mohammadi1‏ (۵×)]
     
‏۰۸:۴۳ (فعلی | قبلی) −۴۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) +۸۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۳۸ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۳۸ (فعلی | قبلی) +۶۸۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) +۱۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۳۳  آولوو، ابافمی (۱۹۰۹ـ۱۹۸۷)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۹۳۰ [Mohammadi1‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۳۳ (فعلی | قبلی) +۹۹۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) −۸۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) +۱۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۱۶  اودتس، کلیفورد (۱۹۰۶ـ۱۹۶۳)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱۴۳ [Nazanin‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۱۶ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) +۱۴۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) −۱ Nazanin بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۷:۲۸ (فعلی | قبلی) −۴ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۱۶  آوگیاس‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۱ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۱۶ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۱۶ (فعلی | قبلی) +۳۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۱۴  آوگسبورگ، مصالحه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۲۴ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۱۳ (فعلی | قبلی) +۱۱۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۱۰  آوگسبورگ، صلح‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۹ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۱۰ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۱۰ (فعلی | قبلی) +۲۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۰۹  آوگسبورگ، اعتقادنامه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۲۰ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۰۹ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۰۸ (فعلی | قبلی) −۱۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) +۱۲۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۷:۵۷  آوگسبورگ، اتحادیه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۸۳ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۷:۵۷ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۷:۵۷ (فعلی | قبلی) −۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۵۴ (فعلی | قبلی) +۸۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۷:۳۶  آوگسبورگ تفاوتتاریخچه −۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۷:۰۵  اوبراین، کیت (۱۸۹۷ـ۱۹۷۴)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۹۲ [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) +۹۲ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) ۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها