تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۷ اوت ۲۰۲۰ ‏۱۲:۱۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۶ اوت ۲۰۲۰

     ‏۱۴:۵۴ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 92.114.16.91 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05cf111... در موسس، عباس ( ـ۱۳۴۱ش)
     ‏۰۴:۵۶  محمد قلی خان هدايت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Shahraabi‏ (۲×)]
     
‏۰۴:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۴:۵۴  مصطفی قلی كمال هدايت‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۵۴). . [Shahraabi‏ (۴×)]
     
‏۰۴:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۴:۵۱  حسنعلی كمال هدايت‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۲۹۴). . [Shahraabi‏ (۷×)]
     
‏۰۴:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۶). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۲۴). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۴:۵۰ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:حسنعلی کمال هدایت.jpg را بارگذاری کرد ‏

‏۵ اوت ۲۰۲۰

     ‏۱۶:۱۹  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [92.114.16.88‏؛ 188.229.116.17‏]
     
‏۱۶:۱۹ . . 92.114.16.88 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05cefda... در افشار شیرازی، احمد (شیراز ـ۱۳۶۳ش)
     
‏۰۷:۳۳ . . 188.229.116.17 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05cef62... در کاکویه، علاءالدوله ابوجعفر محمد ( ـ ۴۳۳ق)
     ‏۰۹:۴۹ (سیاههٔ ایجاد کاربر) . . حساب کاربری Alidaneshjoo (بحث | مشارکت‌ها) ایجاد شد ‏
نو    ‏۰۹:۲۹  گورت، جان ورکر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۶۵). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۶۹). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «گورت، جان ورکر (1886ـ1946) Gort, John Vereker (نام کامل: جان استاندیش سورتیز ورکر گورت) ژن...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۸:۵۹  Gort, John Vereker‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۹). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به گورت، جان ورکر) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو    ‏۰۸:۵۸  گودال، جین‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۷۰۳). . [Mohammadi1‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۸:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۵۸۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «گودال، جین (1934ـ ) Goodall, Jane دانشمند انگلیسی، انسان‌نماشناس و متخصص امور حفاظت...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۸:۳۴  Goodall, Reginald‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به گودال، رجینالد) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۰۸:۳۲  Goodall, Jane‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از گودال، رجینالد به گودال، جین) (برچسب‌ها: تغییر هدف تغییرمسیر، ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۴ اوت ۲۰۲۰

نو    ‏۲۰:۴۲  گودال، رجینالد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۰۹۲). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۲۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۰۷۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه زندگینامه|عنوان=باب دیلن|نام=|نام دیگر=|نام اصلی=رابرت آلن زیمرمن|نام م...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۰:۳۸  Goodall, Jane‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به گودال، رجینالد) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو    ‏۲۰:۳۷  گودا، اچ دی دوی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۵۹). . [Mohammadi1‏ (۴×)]
     
‏۲۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۲۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۲۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۰۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «گودا، اچ دی دوی (1933ـ ) Gowda, HD Deve از رهبران سیاسی هند، که در سال‌های 1996ـ1997 نخست...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۰:۳۳  Gowda, HD Deve‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به گودا، اچ دی دوی) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو    ‏۲۰:۲۹  گنج قارون‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۹۸). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۲۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۴۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «گنج قارون فیلمی ساخته سیامک یاسمی در 1344ش. گنج قارون شناخته‌شده‌ترین ملودر...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۰:۲۶  گناه نابخشودنی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۳۵). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
نو    
‏۲۰:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۲۹). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «گناه نابخشودنی venial sin در مسیحیت، گناه صغیره یا گناه کاهندۀ بخشی از مرحمت اله...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۰:۲۵  Venial sin‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به گناه نابخشودنی) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو    ‏۲۰:۲۴  گالانت، میویس‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۰۴۵). . [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۲۰:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۲۰:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۹۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۲۰:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۴۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «گالانت، میویس (1922ـ2014) Gallant, Mavis (نام اصلی: میویس یانگ<ref>Mavis Young</ref>) داستان کوتاه...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۰:۱۹  Gallant, Mavis‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به گالانت، میویس) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو    ‏۲۰:۱۶  گلاسگو، الن‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۷۲۰). . [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۲۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۲۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۷). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۲۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۰۷). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه زندگینامه|عنوان=باب دیلن|نام=|نام دیگر=|نام اصلی=رابرت آلن زیمرمن|نام م...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۰:۱۰  Glasgow, Ellen‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به گلاسگو، الن) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۲۰:۰۸  گرینهام، خیمه گاه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۲۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)