دانشنامه آزاد ویکیجو:درباره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

  دانشنامه دانش‌گستر نام دانشنامه‌ای ۱۸ جلدی است که توسط موسسۀ علمی- فرهنگی دانش گستر تدوین شده است. این مؤسسه در سال ۱۳۸۱ ش با سرمایه حسینعلی سودآور، از نوادگان حسین آقا ملک بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزۀ ملک تأسیس شد و هدفش روزآمد کردن و تکمیل دایرةالمعارف فارسی بود. این کار نتیجه نداد و تصمیم بر این شد که مؤسسه دانش گستر راساً به تدوین دانشنامه‌ای مستقل بپردازد. تدوین این دانشنامه ۸ سال به طول انجامید. تعداد مدخل های اصلی این دانشنامه ۵۹ هزار است که ۶۰ درصد از این مجموعه از منابع خارجی ترجمه شده است که شامل ۳۶ هزار مدخل است و ۴۰ درصد از آن که حوزه‌های ایران و اسلام را در بر می‌گیرد، توسط مؤلفین داخلی تألیف گردیده‌است. این دانشنامه زیر نظر علی رامین، کامران فانی و محمدعلی سادات تدوین شده است.