اوگویه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اوگوئِه (Ogooué)
رودی در افریقای غربی، به طول ۱,۲۰۰ کیلومتر. از کوه‌های لِکِلی[۱] در جنوب غربی کنگو[۲]، سرچشمه می‌گیرد. از شمال به‌سمت غرب و سپس جنوب غربی جریان می‌یابد و از طریق دلتایی در حدود ۱۵۰کیلومتری جنوب لیبرویل[۳]، در کشور گابون[۴]، به اقیانوس اطلس می‌ریزد.

  1. Lékéli Mountains
  2. Congo
  3. Libreville
  4. Gabon