بنزالدیید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بَنْزالْدِئید (benzaldehyde)
C۶H۵CHO، مایعی‌ بی‌رنگ، با بوی ویژۀ بادام. حلّال[۱] است و برای ساختنِ عطر و رنگینه‌[۲]ها به‌کار می‌رود. در برگ درختان خاصی، مانند آلبالو، هلو و بوتۀ ‌غار وجود دارد و به‌شکل ترکیبی، در مغز و هستۀ برخی از گیاهان نیز یافت می‌شود. بنزالدئید را می‌توان از این منابع طبیعی استخراج کرد، اما معمولاً آن را از تولوئن[۳] می‌سازند.

 


  1. solvent
  2. dye
  3. toluene