تبایین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِبائین (thebaine)
C۱۹H۲۱NO۳، سمی بسیار قوی و مشتق از تریاک[۱].


  1. opium