مدرس صادقی، جعفر (اصفهان ۱۳۳۳ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُدَرِّس صادقی، جعفر (اصفهان ۱۳۳۳ش)

مُدَرِّس صادقي، جعفر

نویسـندۀ معاصـر ایرانی. فارغ‌التحصیل زبان و ادبیات است. برای ایجاد نوعِ تازه‌ای از رمان، که ویژگی افسانه‌های کهن را داشته باشد، داستان را به‌شکلی واقع‌گرایانه شروع می‌کند، اما آن را در فضایی رازآمیز پیش می‌برد و نوشته‌ای وهمناک با ساختاری جست‌وجوگرانه پدید می‌آورد. چند مجموعۀ داستان و رمان‌هایی چون گاوخونی (۱۳۶۲) برندۀ جایزۀ «بیست سال ادبیات داستانی»، سفر کسرا (۱۳۶۸) و ناکجاآباد (۱۳۶۹) را منتشر کرده است. مقالات و داستان‌های کوتاهی از نویسندگان مدرن را به فارسی برگردانده و گزیده‌هایی از متون نثر کلاسیک با تأکید بر جنبۀ روایی و داستانیِ آن‌ها تهیه کرده است.