خصایص

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خَصائِص

(جمع خصیصه، به معنی صفات و ویژگی‌ها) نام رشته‌ای از کتاب‌های مربوط به فضایل اختصاصی پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع)؛ مانند الخصائص‌الکبری تألیف جلال‌الدین سیوطی ( ـ۹۱۱ق)، به عربی؛ خصائص امیرالمؤمنین، تألیف احمد بن شعیب نسائی ( ـ۳۰۳ق)، به عربی؛ خصائص امیرالمؤمنین (ع)، از سید رضی ( ـ۴۰۶ق)، به عربی؛ خصائص امیرالمؤمنین من‌القرآن، تألیف حاکم حسکانی (نیمۀ اول قرن ۶ق)، به عربی؛ الخصائص الفاطمیّه، از شیخ ملا محمدباقر کجوری واعظ تهرانی (۱۲۵۵ـ۱۳۱۳ق) به فارسی؛ الخصائص‌الحسینیّه، تألیف شیخ جعفر شوشتری نجفی ( ـ۱۳۰۳ق) به عربی؛ الخصائص الزینبیّه، از نورالدین موسوی جزایری به فارسی. همۀ این آثار بارها چاپ و منتشر شده است.