رادمنش، رضا (لاهیجان ۱۲۸۳ـ آلمان شرقی ۱۳۶۱ش )

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(Redirected from رضا رادمنش)

رادمنش، رضا (لاهیجان ۱۲۸۳ـ آلمان شرقی ۱۳۶۱ش‌)

رادمنش، رضا
رضا رادمنش
زادروز لاهیجان ۱۲۸۳ش
درگذشت آلمان شرقی ۱۳۶۱ش
محل زندگی آلمان شرقی
ملیت ایرانی
تحصیلات و محل تحصیل دکتری فیزیک از پاریس
شغل و تخصص اصلی سیاستمدار
گروه مقاله تاریخ ایران

از رهبران‌ حزب‌ تودۀ‌ ایران در دورۀ پهلوی‌. از خانوادۀ زمین‌دار گیلان بود پس‌ از تحصیلات‌ مقدماتی‌ و متوسطه‌ در دارالفنون‌ تهران‌ در دورۀ‌ رضا شاه‌ جزو محصلان اعزامی برای‌ ادامۀ‌ تحصیل‌ به‌ پاریس‌ رفت‌ و در رشتۀ‌ فیزیک‌ دکترا گرفت‌ و در اروپا با ایرج‌ اسکندری‌ و دکتر تقی ارانی آشنا شد. و پس از بازگشت به ایران به‌ عضویت‌ حزب‌ جدیدالتأسیس‌ کمونیست‌ ایران‌ درآمد. در ۱۳۱۶ش به‌ اتهام عضویت در گروه‌ ۵۳ نفر دستگیر و محاکمه‌ و زندانی‌ شد. پس‌ از سقوط‌ رضاشاه‌ در شهریور ۱۳۲۰، همراه‌ دیگر زندانیان‌ سیاسی‌، آزاد‌ شد و در تشکیل‌ حزب‌ تودۀ‌ ایران‌ فعالیت کرد. او از همان آغاز به‌ عضویت‌ کمیتۀ‌ مرکزی‌ حزب‌ توده‌ پذیرفته‌ شد و در کنگرۀ‌ دوم‌ حزب‌ توده‌ ایران‌ در ۱۳۲۷ش دبیرکل‌ حزب‌ شد که‌ تا ۱۳۴۹ش در این‌ سمت‌ بود. روزنامۀ‌ مردم، ارگان‌ حزب‌ توده،‌ با صاحب‌امتیازی‌ او منتشر می‌شد. رادمنش‌ در دورۀ‌ چهاردهم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ نمایندۀ‌ لاهیجان‌ بود. در واقعۀ‌ ترور شاه‌ در پانزدهم بهمن‌ ۱۳۲۷ش به‌ شوروی‌ گریخت‌ و غیاباً به‌ اعدام‌ محکوم‌ شد. وی‌ تا ۱۳۳۶ش  در شوروی‌ سابق بود و از آن‌ زمان‌ تا هنگام‌ مرگ‌ در آلمان‌ شرقی‌ زندگی‌ می‌کرد.