بازخورد ویروس

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۲ ارسال
۵۰٪ آنچه را که دنبالش بودند یافتند
ترتیب بر پایه:
مفید

79.175.138.133 آنچه را که دنبالش بود نیافت

۲ آوریل | جزئیات
خط خوبی ندارد و احتیاج به تصاویر زیادیست !! چون با تصویر بیشتر مخاطب میتواند بهتر مطلب را درک کند . مطالب بسیار جدی نداشت مثلا اگر بخواهید دوباره بنویسید و کمی تغیرش دهید میتوتنید از این مطالب استفاده هم کنید البته اگه دوست داشتید م ثلا این : این...خط خوبی ندارد و احتیاج به تصاویر زیادیست !! چون با تصویر بیشتر مخاطب میتواند بهتر مطلب را درک کند . مطالب بسیار جدی نداشت مثلا اگر بخواهید دوباره بنویسید و کمی تغیرش دهید میتوتنید از این مطالب استفاده هم کنید البته اگه دوست داشتید م ثلا این : این ویروس با این حیوان جهش می یابد یا درمان اصلیش فلان دارو است !بیشتر
آیا این بازخورد مفید است؟بلهخیر
مفید

92.114.16.85 آنچه را که دنبالش بودند یافتند

۲ آوریل | جزئیات
این صفحه هم خط خوبی لازم دارد و هم تصویر بیشتر تا مخاطب بهتر درک کند و من اصلا رازی نیستم . و اطلاعات بسیار کمی دارد مثلا اینکه نمیگوید این ویروس از چه چیزی به وجود آمده است !
آیا این بازخورد مفید است؟بلهخیر