تغییرات

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصه ویرایش
حاجی‌آقا اكتور سینما (1312/ آوانس اوگانیانس/ سیاه و سفید)
 
دختر لر (1312/ اردشیر ایرانی/ سیاه و سفید)
بوالهوس (1313/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 
شیرین و فرهاد (1313/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)
 
فردوسی (1313/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)
زندانی امیر (1327/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
طوفان زندگی (1327/ علی دریابیگی/ سیاه و سفید)
پریچهر (1330/ فضل‌الله بایگان/ سیاه و سفید)
 
خوابهای طلایی (1330/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)
 
دستكش سفید (1330/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
شكار خانگی (1330/ علی دریابیگی/ سیاه و سفید)
 
كمرشكن (1330/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 
مستی عشق (1330/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
اشتباه (1331/ منصور مبینی/ سیاه و سفید)
 
حاكم یك روزه (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
دزد عشق (1331/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
زنده باد خاله (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
عمر دوباره (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
مادر (1331/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
ولگرد (1331/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
یاغی (1331/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 
یك نگاه (1331/ هایك كاراكاش/ سیاه و سفید)
افسونگر (1332/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
بازگشت (1332/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
بی‌پناه (1332/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
پیوند زندگی (1332/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 
جدال با شیطان (1332/ حسین مدنی/ سیاه و سفید)
 
چهره آشنا (1332/ حسن خردمند/ سیاه و سفید)
 
دختر چوپان (1332/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)
 
دختر سر راهی (1332/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)
 
شب‌های تهران (1332/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
غفلت (1332/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)
 
گرداب (1332/ حسن خردمند/ سیاه و سفید)
 
گلنسا (1332/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)
 
گناهكار (1332/ مهدی گرامی/ سیاه و سفید)
 
لغزش (1332/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
محكوم بی‌گناه (1332/ علی محزون/ رنگی)
 
مریم (1332/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 
مشهدی عباد (1332/ صمد صباحی/ سیاه وسفید)
 
ملانصرالدین (1332/ ایرج دوستدار و علی‌محمد نور‌بخش/ سیاه و سفید)
 
میهن‌پرست (1332/ غلامحسین نقشینه/ سیاه و سفید)
 
نیمه‌راه زندگی (1332/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
آغامحمد خان قاجار (1333/ نصرت‌الله محتشم/ سیاه و سفید)
 
بر باد رفته (1333/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)
 
بوالهوس (1333/ ترو آل گیلانی/ سیاه و سفید)
 
تقدیر چنین بود (1333/ ترو آل گیلانی/ سیاه و سفید)
 
دختری از شیراز (1333/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
دسیسه (1333/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)
 
سرنوشت در را می‌كوبد (1333/ حسن شیروانی/ سیاه و سفید)
 
شاهین طوس (1333/ كریم فكور/ سیاه و سفید)
 
شب‌های معبد (1333/ ناصر كوره‌چیان/ سیاه و سفید)
 
عروس دجله (1333/ نصرت‌الله محتشم/ سیاه و سفید)
 
قیام پیشه‌وری (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
كینه (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
گمگشته (1333/ صمد صباحی/ سیاه وسفید)
 
ماجرای زندگی (1333/ نصرت‌الله محتشم/ سیاه وسفید)
 
محكوم به ازدواج (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
مراد (1333/ سردار ساگر/ سیاه وسفید)
 
میلیونر (1333/ امین امینی/ سیاه وسفید)
 
همسر مزاحم (1333/ سرژ آزاریان/ سیاه وسفید)
آسمون جل (1338/ نصرت‌الله وحدت/ سیاه و سفید)
 
آقا جنی شده (1338/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 
آقای شانس (1338/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
از پاریس برگشته (1338/ هنریك استپانیان/ سیاه و سفید)
 
افسانه‌ی شمال (1338/ ابراهیم باقری/ سیاه و سفید)
 
اینم یك جورشه (1338/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
 
بازی عشق (1338/ والتر بیور/ سیاه و سفید)
 
بی‌ستاره‌ها (1338/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)
 
پسر دریا (1338/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 
پیمان دوستی (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
تپه‌ی عشق (1338/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
جوانان امروزی (1338/ عبدالعلی منجم/ سیاه و سفید)
 
چشمه‌ی آب حیات (1338/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
چك یك میلیون تومانی (1338/ هنریك استپانیان/ سیاه و سفید)
 
داماد میلیونر (1338/ سالار عشقی/ سیاه و سفید)
 
دست تقدیر (1338/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
دو عروس برای سه برادر (1338/ محمد عبدی/ سیاه و سفید)
 
دوقلوها (1338/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 
روز گمشده (1338/ رضا زندی‌نژاد/ سیاه و سفید)
 
روزنه‌ی امید (1338/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)
 
سایه (1338/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 
شانس و عشق و تصادف (1338/ حسین مدنی/ سیاه و سفید)
 
عروس كدومه (1338/ فرخ غفاری/ سیاه و سفید)
 
فرشته‌ی وحشی (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
قاصد بهشت (1338/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
گوهر لكه‌دار (1338/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 
می‌میرم برای پول (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
هالو (1338/ حسین امیرفضلی/ سیاه و سفید)
 
یكی بود یكی نبود (1338/ رحیم روشنیان/ سیاه و سفید)
آتش و خاكستر (1339/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)
 
آخرین هوس (1339/ مهدی امیرقاسم‌خانی/ سیاه و سفید)
 
آرامش قبل از طوفان (1339/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)
 
آرشین مالالان (1339/ صمد صباحی/ سیاه و سفید)
 
آفت زندگی یا مرفین (1339/ محمدعلی جعفری/ سیاه و سفید)
 
آینه‌ی تاكسی (1339/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
 
اول هیكل (1339/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
بچه ننه (1339/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 
بچه‌های محل (1339/ آرماییس آقامالیان/ سیاه و سفید)
 
بیم و امید (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
پول حلال (1339/ فریدون قوانلو/ سیاه و سفید)
 
پیمان (1339/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
چشم عشاق (1339/ صمد صباحی/ سیاه و سفید)
 
حاجی جبار در پاریس (1339/ موشق سروری/ سیاه و سفید)
 
دختری از اصفهان (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
در جستجوی داماد (1339/ آرماییس آقامالیان/ سیاه و سفید)
 
دوستان یكرنگ (1339/ عباس شباویز/ سیاه و سفید)
 
ستارگان می‌درخشند (1339/ محمدعلی زرندی/ سیاه و سفید)
 
شد شد، نشد نشد (1339/ هوشنگ شفتی و احمد افسانه/ سیاه و سفید)
 
شیرفروش (1339/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
صفرعلی (1339/ سعید نیوندی/ سیاه و سفید)
 
عروسك پشت پرده (1339/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)
 
فردا روشن است (1339/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)
 
فرشته فراری (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
كی به كیه؟ (1339/ رضا كریمی/ سیاه و سفید)
 
ماجرای پروین (1339/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 
ماجرای جنگل (1339/ مهدی میرصمدزاده/ سیاه و سفید)
 
مروارید سیاه (1339/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
[[رده:سینما]]
[[رده:ایران - آثار و رویدادها]]
سرویراستار، ویراستار
۲۴٬۱۸۹
ویرایش

منوی ناوبری