باز کردن منو اصلی

آب زال

آبِ زال

رودخانه‌ای دایمی در استان لرستان، شهرستان خرم‌آباد، به‌طول ۷۰ کیلومتر. از کوه‌های ۵۵کیلومتری جنوب خرم‌آباد سرچشمه می‌گیرد، به‌سوی جنوب غرب روان می‌شود و در درّۀ شرقی کبیرکوه به رودخانۀ کرخه می‌ریزد.