آب مروارید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آبِ مروارید (cataract)
نوعی بیماری چشمی. در این بیماری، عدسی چشم یا پوشش (کپسول) آن کدر و باعث نابینایی فرد می‌شود. در ابتدا، بین رشته‌های عدسی مایعی جمع می‌شود که بعداً به‌جای آن آلبومین[۱] رسوب می‌کند. توده‌های آلبومین به یکدیگر متصل ‌می‌شوند و اجسام مدوری ایجاد می‌کنند که رشته‌های عدسی را می‌شکنند. مواد کدر ناشی از تخریب عدسی در قسمت‌هایی از عدسی یا پوشش آن انباشته می‌شود. تخمین زده‌ می‌شود این بیماری عاملکوری بیش از ۲۵میلیون نفر در جهان است. این بیماری تقریباً همیشه هر دو چشم را مبتلا می‌سازد و معمولاً در یک چشم شدیدتر است. در بیشتر موارد، برای درمان بیماری عدسی مصنوعی را جایگزین عدسی کدر می‌کنند.

 


  1. albumin