آترزی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آتْرِزی (atresia)
(یا: ناگشودگی) فقدان یا تنگی مادرزاد منفذ یا مجرایی در بدن. در آترزی صفراوی[۱] مجراهای تخلیۀ صفرا از کبد وجود ندارند یا مسدود شده‌اند. این حالت شایع‌ترین علت پیوند[۲] کبد در کودکان است. از دیگر نمونه‌های شایع این عارضه می‌توان به مسدود بودن معقد نوزادان اشاره کرد.

 


  1. biliary atresia
  2. transplant