آتروم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آتِروم (atheroma)
برجستگی ایجاد‌شده در سطح داخلی سرخرگ، درنتیجۀ تجمع مواد و عمدتاً کلسترول در دیوارۀ آن. آتروم با تصلّب شرایین همراه است و باعث تنگ‌شدن مجرای رگ و درنتیجه، کاهش جریان خون می‌شود. این حالت احتمال بروز سکته[۱]، ‌آنژین[۲]، و لخته‌شدن خون در رگ[۳] را افزایش می‌دهد.  1. stroke
  2. angina
  3. thrombosis