آتشکده نطنز

آتشکدۀ نَطَنْز Fire temple of Natanz (Isfahan, Iran)

آتشکدۀ نَطَنْز
نام فارسی آتشکدۀ نَطَنْز
کشور ایران
استان اصفهان
موقعیت نزدیک مسجد جمعۀ نطنز
کاربری آتشكده
مشخصات معماری مربعی‌شکل با هفت ستون (چهارتای آن باقی‌مانده) و چهار طاق (فقط یکی باقی مانده)
زمان ساخت ساسانيان
آتشکده نَطَنْز

بنایی قدیمی در حدود مسجد جمعۀ نطنز از دورۀ ساسانی. در باغی شخصی قرار گرفته است. بنایی مربع‌شکل است که چهار ستون از هفت ستون آن، یک طاق از چهار طاق و دو طاقچۀ اولیۀ آن باقی مانده که سطح بنا را به طاق گنبدی‌شکل آن متصل کرده است.