آتشکده های دره جره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 14:52, 31 October 2023 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


آتشکده‌های درّه جَرّه
نام فارسی آتشکده‌های درّه جَرّه
کشور ایران
نام لاتین Fire temples of Jare Valley
موقعیت جنوب شرقی روستای کازرون (اولی 10کیلومتری کازرون - دومی در نزدیکی قصبۀ جره - سومی در منطقۀ تون سبز در نزدیکی دهستان گنبد - چهارمی در نزدیکی فراشبند)
کاربری آتشكده
مشخصات معماری چهارطاقی
زمان ساخت ساسانيان
بقایای آتشکدۀ قصبۀ جره
بقایای آتشکدۀ قصبۀ جره

آتشکده‌های درّه جَرّه Fire temples of Jare Valley (Khorasan Province, Iran)

در جنوب شرقی روستای سرمشهد کازرون و در کنار جادۀ فیروزآباد ـ کازرون واقع است. در درۀ جرَه ویرانه‌های چهار بنای چهار طاقی دیده می‌شود که از لاشۀ سنگ و آهک و گچ ساخته شده‌اند. اولین چهار طاقی در حدود ۱۰‌کیلومتری کازرون، دومین در نزدیکی قصبۀ جرَه، سومین در منطقۀ تون سبز در نزدیکی دهستان گمبد و چهارمین در نزدیکی فراشبند است. از طرح و شکل چهار طاقی چنین برمی‌آید که این بناها آتشکده بوده‌اند؛ هرچند که فروریخته‌اند. آتشکده‌های درّه جرّه کتیبه ندارند و صرف شباهت ظاهری آن‌ها با معماری رایج در دورۀ ساسانی سبب شده است تا آن‌ها را ساسانی بپندارند.

از میان این چهار اثر، ستون‌های آتشکدۀ روستای جره حدود 14متر ارتفاع دارند که همین ارتفاع از آتشکده بنایی عظیم ساخته است. بدنۀ آتشکده دارای نمای محدب است که در نوع خود بسیار جالب است. درگاه‌های ورودی نیز دارای وسعت زیادی می‌باشند. سقف این آتشکده دارای طاقی گنبدی است که بسیار ماهرانه پیاده‌سازی شده است. در اطراف آتشکده و در نزدیکی دامنۀ تپه بقایایی از بناهای ساختمانی به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد متعلق به آتشکده بوده است.