آرادان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 20:38, 12 November 2023 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


آرادان (Aradan)

امامزاده شاه سلطان نظر، آرادان

شهری در استان سمنان، شهرستان گرمسار، و مرکز اداری بخش آرادان. با ارتفاعی حدود ۸۷۵ متر، در دشتی در ۱۴.۵کیلومتری شمال شرقی گرمسار و ۴کیلومتری شمال غربی کهن‌آباد، کنار آزادراه تهران به دامغان، قرار دارد. اقلیم آن معتدلِ مایل به گرم و خشک و جمعیت آن ۴,۹۶۸ نفر است (۱۳۸۵ش).