آرامگاه شاه قاسم انوار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

Tomb of Shah Qasim Anvar آرامگاه شاه قاسم انوار

در قریۀ لنگر در 24 کیلومتری شمال غربی تربت جام، از دورۀ تیموری. مقبرۀ سیدعلی متخلص به قاسم، عارف قرن هشت هجری و بنایی دو طبقه در یک باغ بزرگ است که خانقاه خود او بود. در شرق آن ایوانی با چند حجره برای اقامت دراویش است و در سمت راست ایوان مزین به مقرنس‌کاری با طلا و لاجورد که قبری در آن است که به اعتقاد عمومی به فرزند شاه قاسم تعلق دارد. داخل بقعه پادشاه‌نشین است. در باغ آب‌انبار آجری بسیار بزرگی به چشم می‌خورد.