آرتور، شاهزاده ولز (1486ـ1502م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
آرتور، شاهزادۀ ولز

آرتور، شاهزادۀ ولز (۱۴۸۶ـ۱۵۰۲م) (Arthur, Prince of Wales)
 پسر بزرگ هنری هفتم پادشاه انگليس و اليزابت يورك[۱]. آرتور در ۱۴۸۹م به ولايتعهدی انگليس منصوب شد و در ۱۵۰۱ با كاترين از آراگون[۲]، كه او نيز همانند آرتور پانزده سال بيشتر نداشت، ازدواج كرد. آرتور يك‌سال بعد و ظاهراً بدون رسيدن به وصال همسرش، درگذشت.

    1. Elizabeth of York
  2. Catherine of Aragon