آرتولده، فیلیپ وان (ح ۱۳۴۰ـ۱۳۸۲م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آرتِوِلْده، فیلیپ وان (ح ۱۳۴۰ـ۱۳۸۲م)(Artevelde, Philip van)
میهن‌پرست فلاندری[۱]، پسر یاکوب وان آرتولده[۲]. سرکردگی شورش اهالی گِنت[۳] علیه کُنت لوئی دوم، اهلِ مال[۴]، ( ـ۱۳۸۴م) را برعهده داشت. آرتولده، پس از شکست لوئی، بروژ[۵] را گرفت و خودمختاری اعلام کرد. لوئی پس از جلب همکاری فرانسه با سپاهی از فرانسویان وارد فلاندر[۶] شد و فلاندری‌ها را در نبرد روسبِکه[۷] شکست داد و آرتولده کشته شد.

 


 

  1. Flemish
  2. Jacob van Artevelde
  3. Ghent
  4. Count Louis II de Male
  5. Bruges
  6. Flanders
  7. Roosebeke