آریتمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آریتْمی (arrhythmia)
اختلال در نظم طبیعی ضربان قلب. آریتمی انواع گوناگونی دارد که برخی خوش‌خیم و برخی دیگر نشان‌دهندۀ بیماری قلبی‌اند. در موارد شدید، ضربان قلب ممکن است به‌اندازه‌ای سریع شود که کشنده باشد. برای اصلاح این حالت عمل جراحی صورت می‌گیرد. ضربان‌های اضافیِ بین ضربان‌های طبیعی قلب را اکستراسیستول[۱]، کُند‌شدن غیرطبیعی سرعت ضربان قلب را برادیکاردی[۲]، و افزایش بیش از حد تعداد ضربان قلب را تاکی‌کاردی[۳] می‌نامند. آریتمی سالانه باعث مرگ ۲۵۰هزار نفر در امریکا می‌شود.

 


  1. extrasystoles
  2. bradycardia
  3. tachycardia