آر ناویروس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آرِ‌ناویروس (Arenavirus)
ویروسی کروی، با اندازۀ متوسط، حاوی آراِن‌‌اِی، و دارای کپسول. این ویروس عامل بروز انواع تب‌های خون‌ریزی‌دهنده[۱]، ازجمله تب لاسا[۲] و تب خون‌ریزی‌دهندۀ آرژانتین[۳]، است. برخی از جوندگان ناقل این ویروس‌اند، ازجمله موش پنبه[۴] و موش وسپر[۵] در امریکای جنوبی. این ویروس از راه گردوغبار حاویِ ذرات خشک‌شدۀ‌ فضولاتِ جوندۀ ناقل به انسان منتقل می‌شود. نام این ویروس از کلمه‌ای لاتینی به‌معنی شن گرفته شده است. علت این نام‌گذاری، ظاهر دانه‌دانه و شن‌مانند ویروس در زیر میکروسکوپ الکترونی است.

 


  1. haemorrhagic fevers
  2. Lassa fever
  3. Argentine haemorrhagic fever
  4. cotton rats
  5. vesper mice