آزبستوز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آزْبِسْتوز (asbestosis)
نوعی بیمای ریوی شایع در افراد در معرض آزبست[۱]. در بعضی از موارد منجربه مزوتلیوم[۲] می‌شود. خطر ابتلا به سرطان ریه در این بیماران، به‌خصوص در افراد سیگاری، بیشتر است. این بیماری‌ها ممکن است تا ۶۰ سال پس از مواجهه با آزبست بروز نکند. به همین علت، با آن‌که امروز از آزبست در صنعت ساختمان استفاده نمی‌شود، اما تعداد موارد جدید این بیماری روبه افزایش است.
 

  1. asbestos
  2. mesothelioma (meso thelioma)