آزمون پیش از تولد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 16:02, 3 November 2023 by Shahraabi (talk | contribs)

آزمونِ پیش از تولّد (prenatal testing)
بررسی زن باردار، برای تعیین ناهنجاری‌های جنین، ازجمله ناهنجاری‌های وراثتی. روش‌های آزمون عبارت‌اند از سونوگرافی، بزل مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز)[۱]، و نمونه‌برداری از پرز‌های جفت[۲].
 

  1. amniocentesis
  2. chorionic villus sampling