آسانسور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
آسانسور

آسانْسور (lift)
وسیله‌ای مکانیکی برای بالا و پایین‌بردن انسان یا کالا بین طبقات بنا. الیشا گریوز اوتیس[۱]، مخترع امریکایی، نخستین آسانسور نفربر را در ۱۸۵۲م ساخت و در ۱۸۵۷م آن را نصب کرد. از دهۀ ۱۸۸۰م و با اختراع آسانسور، بنای آسمان‌خراش‌ها امکان‌پذیر شد. آسانسور معمولاً سکو یا اتاقکی است که از کابلی آویزان است و کابل را موتوری جمع یا باز می‌کند. در اطراف محور موتور نیز ضامن‌های ایمنی تعبیه می‌کنند. آسانسورهای اولیه هیدرولیکی بودند و وزنۀ تعادل[۲] داشتند. آسانسورهای برقی از اوایل قرن ۲۰م رایج شدند. قبل از این‌که آسانسورها خودکار شوند، متصدی آسانسور وظیفۀ به‌حرکت درآوردن و متوقف‌کردن آسانسور، و نیز بازکردن و بستن در آن را به‌عهده داشت.
 

 


  1. Elish Graves Otis
  2. counterweight