آسیب شناسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Aeen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آسیب‌شِناسی (pathology)

شاخه‌ای از علوم پزشکی برای بررسی فرآیند بیماری‌ها و چگونگی ایجاد تغییرات عملکردی ساختاری، حاصل از این بیماری‌ها.