آشالازی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آشالازی (achalasia)
(یا: اسپاسم کاردیا[۱]، فم‌المعده) اختلال فعالیت عضلانی مری. منجر به تأخیر در عبور غذا می‌شود. این اختلال در عمل بلع مشکل ایجاد می‌کند و ممکن است باعث بروز درد قفسۀ سینه و برگشت غذا به دهان[۲] شود. درمان این عارضه، اتّساع مری[۳] با جراحی است.

   1. cardiospasm
  2. regurgitation
  3. oesophagus