آق قوینلو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آق‌قوینلو

رجوع شود به :آق‌قویونلو