آلبرتینا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلْبِرتینا (Albertina)
مجموعه‌ای از هنرهای چاپی در وین[۱]. مجموعۀ هنر‌های گرافیکی آلبرتینا[۲] شامل آثار گرافیکی از نقاشان مشهور، از قرن ۱۵ تا ۲۰ است. آلبرت ـ کازیمیر[۳] دوک ساکس تشن[۴] پایه‌گذار آن بود. همچنین مجموعۀ نفیسی از گراوورهای کتابخانۀ سابق سلطنتی وین در این‌جا نگهداری می‌شود.
 


  1. Vienna
  2. Graphische Sammlung Albertina
  3. Albert Kasimir
  4. Saxe Teshen