آلکامی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلکامی (Alkami)

از لهجه‌های گیلکی گیل دولاب در غرب گیلان و زبان مردم آلکام و مقدم محله. در طرز ادای برخی از حروف اضافه و ربط با گویش‌های دیگر فرق دارد. به نوکنده‌ای بسیار نزدیک است و مانند آن واژه‌های مربوط به ماهیگیری و کار در دریا فراوان دارد. b فارسی در این گویش، در بسیاری از موارد به v گیلکی و f تبدیل می‌شود، مثلاً جیب (Jib) به جیو (Jiv) و جیف Jif و «گب» به «گَوْ» و «گف» تبدیل می‌شود. نیز ← گیلکی؛ گیل دولابی