آمبولانس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
آمبولانس
آمبولانس

آمبولانس (ambulance)

وسیلۀ نقلیه‌ای در زندگی شهری و در مواقعِ جنگ، برای حمل مجروحان به بیمارستان. کارکنان آمبولانس غالباً کمک‌های اولیۀ اورژانس را فرامی‌گیرند. استفادۀ گسترده و سازمان‌یافته از آمبولانس برای اولین‌بار در جنگ کریمه[۱] (۱۸۵۳ـ۱۸۵۶) صورت گرفت. در ۱۸۷۸، شهسواران یوحنای قدیس[۲] نخستین انجمن آمبولانس غیرنظامی را در بریتانیا سازماندهی کردند. در ۱۸۶۴، موافقت‌نامۀ ژنو[۳] بیماران و کارکنان آمبولانس‌ها را در شرایط جنگی بی‌طرف دانست و از آن‌ها حمایت کرد.  1. Crimean War
  2. Knights of St John
  3. Geneva Convention