آمبولی ریوی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آمبولی ریوی (pulmonary embolism)
گیرکردن لختۀ خون در شش‌ها. لختۀ خون معمولاً از یک سیاهرگ در پایین شکم یا پا، و از راه دستگاه گردش خون به ‌طرف شُش‌ها حرکت می‌کند. علامت آمبولی ریه درد ناگهانی قفسۀ سینه است. اگر لخته بزرگ باشد، ممکن است باعث مرگ شود. لخته‌های کوچک‌تر را با عمل جراحی خارج می‌کنند یا آن‌ها را با تجویز داروهای حل‌کنندۀ لخته[۱] از بین می‌برند.
 

 


  1. fibrinolytic drugs